Dansk / English HjemLinksSitemap

Bygningsreglementer

Det nye bygningsreglement BR18 trådte endeligt i kraft den 1. juli 2018.

På bygningsreglementets egen hjemmeside findes lovteksten i en online version med tilknyttet SBI vejledning.

www.bygningsreglementet.dk