Dansk / English HjemLinksSitemap

For Professionelle

På disse sider kan professionelle finde en række tekniske informationer og dokumenter vedrørende vinduer og yderdøre.


 

 

Branchevejledninger

Branchevejledninger fra BAR

(Branche ArbejdsmiljøRådet) blandt andet om håndtering af vindueselementer.


Håndværker & brugervejledninger

VinduesIndustriens Håndværker- og Brugervejledninger kan ligeledes downloades. Disse - eller alternativt virksomhedernes egne monteringsvejledninger - skal altid følges for at sikre at garantien er gældende. 


Salgs- og leveringsbetingelser

VinduesIndustriens medlemmer følger alle et fælles sæt salgs- og leveringsbetingelser. Disse gælder ikke forbrugerkøb.

Salgs- og leveringsbetingelser


TB for DVV

Branchestandarden - de Tekniske Bestemmelser for DVV - bruges som minimumskrav til kvalitet for fremstilling af vinduer og yderdøre. 

Bestemmelserne specificerer krav til bl.a. organisation, produktoplysning, produktionsapparat, kvalitetsstyring, materialer, udførelse samt udfaldskrav til det færdige produkt.

Certificeringsorganerne Byggeriets Kvalitetskontrol A/S og Dancert A/S sikrer ved uanmeldte kontrolbesøg hos medlemsvirksomhederne, at bestemmelsernes minimumskrav er opfyldt.


Vinduers energiforhold

Fakta om vinduernes energiforhold

med henvisninger til danske og europæiske standarder.


Vinduers miljøforhold

VinduesIndustrien har i samarbejde med Force Technology fået udarbejdet miljøvaredeklarationer for alle fire materialegrupper; træ, træ/alu, alu og plast.