Dansk / English HjemKontaktLinksSitemap

DVV Garanti

Hvis der mod forventning skulle vise sig at være fejl eller mangler ved et DVV-mærket produkt, er forbrugeren sikret gennem DVV garantien i de tilfælde, hvor leverandøren ikke kan - eller vil - udbedre problemerne.

DVV garantien dækker vinduer og yderdøre inklusiv ruder på op til kr. 10.000,- pr. element og kr. 200.000 pr. byggesag og kr. 1.000.000 pr. virksomhed.

Garantiordningen udbetaler maksimum 5.000.000 kr. pr. år.
Alle beløbsstørrelser er inklusiv moms.

Får man medhold i klagen fra et ankenævn og vinduesproducenten herefter ikke vil - eller kan - udbedre eller levere et nyt element skal man kontakte sekretariatet for DVV garantiordningen hos:

VinduesIndustrien
Kongsvang Allé 37, bygning 16, 8000 Århus C
Tel.: 7220 1822
info@vinduesindustrien.dk

 

Download den opdaterede DVV garanti 2015
(med tilføjelse punkt 4.3):
DVV garantien 2015 (pdf)
DVV warranty 2015 (pdf)

 

Download DVV garantien 2012:
DVV garantien (pdf)
The DVV Warranty (pdf)


 

 

Hvordan klager jeg?

Inden du klager til et ankenævn skal du forgæves have reklameret skriftligt til din leverandør/håndværker. Har du ikke det, vil nævnet afvise din klage. Du skal desuden have betalt den del af det fakturerede beløb, der ikke er uenighed om.

Du klager ved at udfylde et særligt klageskema og sende det til ankenævnet. Du skal vedlægge kopi af al relevant dokumentation, og du skal betale kr. 300,- i gebyr, som bliver refunderet, hvis klagen ikke kan behandles af nævnet, eller hvis du ikke bliver pålagt sagsomkostninger.

Du kan blive pålagt sagsomkostninger, hvis der under sagsbehandlingen er blevet udpeget en syns- og skønsmand. I så fald vil ankenævnet ved sagens afslutning vurdere, om du eller håndværkeren skal betale omkostningerne. 

Som udgangspunkt skal forbrugeren betale, hvis nævnet ikke giver denne medhold i klagesagen. Du kan maksimalt blive pålagt at betale kr. 3.000,- i sagsomkostninger.