Dansk / English HjemLinksSitemap

Om VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en brancheforening, der repræsenterer producenter af vinduer og yderdøre. Medlemsvirksomheder leverer dagslys, udsyn og frisk luft til danske boliger.

Foreningen, der tidligere hed VSO, blev dannet i 1977 - bl.a. for at stå samlet som branche og for at værne om den danske facadearkitektur.

VinduesIndustriens medlemmer er alle tilsluttet DVV, Dansk Vindues Verifikation som er et dansk kvalitets- og garantimærke. Alle de tilsluttede producenter får kontrolbesøg af uvildige kontrollanter, der kontrollerer at produkterne opfylder de krav, der er stillet i de Tekniske Bestemmelser for DVV.

Alle de tilsluttede virksomheder yder en 5 års garanti og er herudover tilsluttet en DVV garantiordning, som sikrer privatforbrugeren i tilfælde af, at en producent ikke kan leve op til sin garantiforpligtelse.

Danske vinduer og døre er også en eksportsucces. De er i udlandet kendt for deres flotte finish og høje kvalitet, og ca. 18% af virksomhedernes samlede omsætning kommer fra eksport.

Branchen beskæftiger 5500 ansatte, og omsætter for kr. 5,6 mia. (2016-tal)

Se VinduesIndustriens brochure (pdf)