Dansk / English HjemLinksSitemap

Garanti på "dug-ruder"

Som udgangspunkt er ruder i helt nye DVV mærkede vinduer eller yderdøre inkluderet i DVV garantien jf. DVV garantiens bestemmelser. 

Hvis vinduesrammen er sund, men termoruden fx punkteret eller forældet, kan man med fordel udskifte ruden med en moderne energirude. 
Nu bliver disse ”udskiftningsruder” også omfattet af en 5 års garanti mod dug mellem glassene. 

Garantien omfatter også en delvis dækning af udskiftningsomkostninger jf. VinduesIndustriens udskiftningstabel.

Se garantibestemmelser her (1. udgave, 1. juli 2013): 

VinduesIndustriens Garantisikring på ruder monteret "in situ"

VinduesIndustrien - Warranty Scheme for IGUs installed in situ

For at en rude er omfattet af denne garanti skal den være DRV-mærket, og virksomheden skal være opført på www.dvv.dk (liste over certificerede rudeproducenter). 

For at garantien kan gøres gældende, skal ruden være monteret efter VinduesIndustriens monteringsregler, som er beskrevet i de Tekniske Bestemmelser for DVV,  afsnit 5-9.9.2 Rudemontering.


 

 

garantien dækker følgende:

I en periode på 5 år, regnet fra indstemplet fabrikationstidspunkt, garanterer termorudefabrikanten at termoruder leveret til byggeri forbliver fri for dug i rudens indre.

For termoruder, der befinder sig i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland) dækker garantien levering af erstatningsrude og et beløb til dækning eller delvis dækning af udskiftningsomkostninger, jf. VinduesIndustriens erstatningstabel.

Garantien dækker ikke erstatning og udskiftning af ruder med "påsatte" og/eller "indbyggede elementer", eller ruder der på anden måde er efterbehandlet.

Garantien omfatter dog ruder med indbyggede standardsprosser, men med forbehold for standardsprosser som ikke længere produceres eller ikke findes som et standardprodukt på det danske marked.

Garantien dækker ligeledes ruder med påsatte udvendige standardsprosser. Erstatningsruder leveres i dette tilfælde med indbyggede Wienersprosser, men det påhviler køberen selv at levere og påsætte sprosserne på erstatningsruden.

Der tages i øvrigt forbehold for eventuelle forskelle i farvenuancer samt for levering af udgåede glastyper eller glastyper, som ikke lagerføres i Danmark.

Se den gældende Erstatningstabel 2016 (trådt i kraft pr. 010816).

Tabellen indeksreguleres en gang om året og vil i øvrigt kunne justeres af VinduesIndustrien (tidligere Erstatningstabel 2015 ).

Erstatning opgøres på grundlag af den på reklamationstidspunktet gældende erstatningstabel.

Termorudefabrikanten kan som alternativ til udbetaling af erstatningsbeløb vælge selv at gennemføre udskiftning af ruden.