Dansk / English HjemLinksSitemap

Optagelse

Ordinære medlemmer:

Som medlemmer kan optages virksomheder, der industrielt fremstiller vinduer, vindueselementer og yderdøre.

På tidspunktet for ansøgning om optagelse skal virksomheden i dens nuværende navn og selskabsform have eksisteret i mindst 1 år. Ansøgeren skal i form af det seneste årsregnskab dokumentere, at virksomheden besidder en rimelig egenkapital i forhold til virksomhedens samlede omsætning.

Endelig afgørelse om optagelse træffes alene af bestyrelsen.

Læs mere om kravene for optagelse, samt rettigheder og pligter i VinduesIndustriens vedtægter kapitel 5.


 

Associerede medlemmer:

Danske og udenlandske virksomheder, brancheorganisationer og institutioner med tilknytning til eller interesse for vinduesbranchen kan optages som associerede medlemmer.

Det er alene bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse.

Læs mere om associeret medlemsskab.