Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksonheden

2.0 Generelt

For at kunne efterleve kravene i de tekniske afsnit i nærværende bestemmelser forudsættes det, at virksomheden som minimum også kan leve op til de, i dette kapitel anførte, almene krav.

Virksomheden skal med salg for øje fremstille vinduer, vindueselementer og/eller yderdøre på en stationær fabrik.

Fremstillingen af produkterne skal ske på grundlag af profiler, der er foranlediget udviklet af virksomheden, eller som indkøbes som typiserede profiler i form af halvfabrikata.