Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.1 Produktionsanlæg

Produktionen skal foregå ved hjælp af maskiner i så stor en udstræk­ning, at alle geometriske mål, tolerancer og former på de enkelte profiler og det samlede element i det væsentlige kun er afhængig af de pågæl­dende ma­skiners arbejdsnøjagtighed og således, at opstillingen kun ændres ved skift af type eller for vedligeholdelse af værktøj.

Enhver maskinoperatør skal til kontrol af maskinens be­arbejdningsnøj­agtig­hed til enhver tid have rådighed over en model, en skabelon eller en teg­ning med anførte tole­rancer samt måleværktøj, der kan afsløre af­vigelser.