Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.2 Lagring

De færdigproducerede enheder skal oplagres under sådanne forhold, at trædele kan bevare et fugtindhold på 12 ± 3 %.

Klimaforholdene skal være således, at ingen delkomponenter i den færdige enhed skades af temperaturforårsagede bevægelser eller som følge af kondensnedslag.

De enkelte enheder skal være understøttet og afstivet på en sådan måde, at der ikke opstår varige deformationer/skævheder.