Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.3 Ledelse og personale

Hver virksomhed skal udpege mindst én person (driftsleder), der er ansvarlig for tilsyn med produktionen og/eller kvaliteten af de færdige enheder.

Den ansvarlige skal kunne disponere og forvalte virksomhedens kvalitetsstyring i henhold til nærværende bestemmelser.

Det personale, der er beskæftiget med produktion og lagring, skal enten være fag- eller specialuddannet. Særligt vigtige og krævende arbejdsoperationer skal udføres af personale, der har modtaget behørig uddannelse og instruktion i den operation, der udføres.