Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.4 Brochuremateriale og brugervejledning

Når virksomheden udgiver brochure- og salgsmateriale, som af ihændehaveren må opfattes som værende beskrivende for produktets typebetegnelse, materialer, kvalitet, funktion og ydeevne, skal det mindst indeholde de oplysninger og specifikationer, der er angivet i bilag 1 og 2.

Vinduers typebetegnelse benævnes efter de hovedmaterialer som kan ses, og som skal vedligeholdes, såvel inde- som udefra.

For hver af virksomhedens produkttyper skal der foreligge en brugervejledning, der informerer om produktets opbevaring, håndtering, installation, brug, vedligehold og sikkerhed under brug.

Af brochurematerialet og den til produkterne hørende brugervejledning skal det fremgå, om specielle indbrudshæmmende foranstaltninger/tilbehør efter særlig aftale kan på- eller indbygges i de pågældende elementer.

Hvert selvstændigt brochureblad skal på forsiden være forsynet med en tydelig op-lysning om udgivelsestidspunktet - evt. i en for særligt indviede forbrugere forståelig kode.