Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.5 Produktbeskrivelse

Som grundlag for produktionen skal virksomheden for hver enkelt produkttype udarbejde et datablad som vist på bilag 2 med tegningsbilag.

De til databladet hørende tegninger skal udfærdiges i mål 1:1 og vise de enkelte profilers tværsnit.
Tegningerne skal være påført alle relevante mål.

Ved simple hjørnesamlinger kan disse indtegnes på tværsnittet.
I komplicerede tilfælde vises hjørnesamlingerne særskilt.

Bilag 3 viser som eksempel et lodret snit i et trævindue.