Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.6 Oplysninger om funktionsprøvning

Typeprøvninger omfattet af Annex ZA i EN 14351-1 + A2:2016 skal foretages af et akkrediteret laboratorium, som er notificeret af EU Kommissionen. Andre prøvninger kan være udført som akkrediterede prøvninger eller af et laboratorium anerkendt af VinduesIndustrien.

Prøvningsrapporterne skal opbevares så længe produktet er i produktion, plus mindst 10 år.

På ethvert element skal producenten have vurderet sikkerhedsudstyrets bæreevne som angivet i EN 14351-1 pkt. 4.8.

Top/vende vinduer skal have bestået en typeprøvning i henhold til EN 14609, der viser at rammen bliver fastholdt i min. 60s ved en belastning på 350 N.