Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.7 Mærkning af produkterne 

DVV-mærket skal anbringes således, at det kan ses efter elementets montering.

Ud over DVV-logo skal mærket indeholde oplysning om producentens navn, telefonnr. og/eller webadresse samt produktionstidspunkt.

Alternativt kan mærket ud over DVV-logo og produktionstidspunkt indeholde producentens registreringsnummer hos certificeringsorganet og teksten: For yderligere information se dvv.dk

Ved handel mellem virksomheder skal der være sikret sporbarhed til oprindelsesproducenten.

Mærket må ikke indeholde henvisning til certifikat vedr. systemcertificering
(ISO 9000 serien).

Der må på certificerede elementer kun optræde et mærke, som angiver forbrugergaranti.

Kontrol- og garantimærket DVV må ikke optræde samtidig med certificeringsorganets navn eller logo, bortset fra på det udstedte certifikat.

Ordreproducerede elementer kan, når de leveres med termoruder, der er mærket med produktionskode, regnes at opfylde kravet om mærkning med produktionstidspunkt.

Af æstetiske hensyn, fx. i fredede eller bevaringsværdige bygninger, kan certificeringsorganet i særlige tilfælde give tilladelse til at undlade en mærkning i ruden, hvis sporbarheden kan sikres på anden vis, og det er dokumenteret at det er et kundekrav.

For certificerede virksomheder er det tilladt at anvende logoet på brevpapir, faktura, følgesedler, brochurer og lignende med eller uden det tilhørende navn.

Størrelsen på logoet kan vælges frit, dog skal teksten være læsbar.

Farvespecifikation:
• cmyk farver: m100, y100, + sort tekst
• Pantone farver: 032, + sort tekst
• RGB farver: 229, 0, 3, + sort tekst
Logoet kan også fremtræde i sort.

Godkendte udgaver af logo og tekst skal kunne downloades fra certificeringsorganets hjemmeside.   
Forhandlere af DVV-mærkede elementer kan benytte logoet, hvis der tilføjes ”Forhandler af DVV-mærkede produkter”. 

Kontrolmærke (logoet kan benyttes i rød og sort farve):