Dansk / English HjemLinksSitemap

2. Almene krav til virksomheden

2.8 Produktansvar

Producenterne er forpligtet til at tegne en kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring med en samlet dækningssum på kr. 10 mio. (personskade/tingsskade). Forsikringen skal være udvidet til at omfatte skader på ting, som sikredes produkter er gjort til en del af, sammenføjet eller på anden måde forbundet med. Forsikringen skal endvidere omfatte skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, montere eller på anden måde behandle eller bearbejde, uanset om skaden sker under (erhvervsansvar) eller efter hvervets udførelse (produktansvar). 

Ovennævne forpligtigelse er også gældende for leverandører af beslag og hængsler.

Krav til forsikringsomfang, se bilag 15.