Dansk / English HjemLinksSitemap

3. Krav til kvalitetsstyring

3.2 Krav til færdigvarekontrol

Til sikring af et vist minimum af færdigvarekontrol skal den kvalitetsansvarlige mindst hver uge udtage 5 stk. forsendelsesklare elementer og under en kritisk gennemgang besvare de spørgsmål, der for hhv. Træ, Plast, Metal, Træ/alu og FRP er oplistet i bilagene 4, 5, 6 og 7 eller en anden form for udvidet systematisk intern kontrol.

Udvælgelsen af elementer skal ske således, at den over en periode på ca. 1 måned giver en repræsentativ dækning af de elementtyper, der produceres.

De udfyldte skemaer skal opbevares i mindst 10 år.