Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.3 Træmateriale

5.3.5 Fingerskarringer

Fingerskarringer til længdesamling må anvendes under følgende forudsætninger: 

Skarringens profil skal være i overensstemmelse med DIN 68140 eller tilsvarende anerkendt standard. 

Den anvendte lim skal opfylde alle krav for klasse D4 i henhold til EN 204 samt krav om bestandighed og styrke ved 80° C i henhold til EN 14257.

Kontrol og prøvning: 
Der skal gennemføres en løbende intern kontrol, der mindst skal omfatte: 

• kontrol af træets fugtindhold 
• kontrol af limfuge (jodprøvning) 
• kontrol af skarringens tæthed (prøvning med ekstraktionsvæske) 
• prøvning af fugtstabilitet (vandbad og akklimatisering) 
• prøvning af brudstyrke (bøjningsprøvning) 

Ovennævnte kontrol- og prøvningsaktiviteter skal gennemføres med frekvens og krav til udfald, der mindst overholder følgende bestemmelser: 

Kontrol af træets fugtindhold foretages hver anden time under produktionstiden. Fugtindholdet skal være i intervallet 12 ± 2 %. 

Kontrol af limfuge gennemføres 2 gange pr. arbejdshold samt hver gang, der skiftes dimension på emnerne. 

Limfugen skal gennem en luptrådtæller fremstå som en ubrudt (mørkebrun) linje, og alle spidsgab skal være udfyldt med lim. 

Kontrol af skarringens tæthed udføres med samme frekvens som kontrol af limfuge. I en dybde af maks. 2 mm fra emnets overflade må der ikke forekomme farvning fra den påførte ekstrationsvæske. 

Prøvning af fugtstabilitet foretages 1 gang om ugen på 3 sæt klodser á 4 stk., der hver indeholder en fingerskarring. 

Prøvningen skal udføres i henhold til denne cyklus:

Nedsænkning i vand:

• 20° C varmt vand i 3 timer
• 60° C varmt vand i 3 timer
• 20° C varmt vand i 18 timer
• akklimatisering i 3 døgn ved 20° +3° og 50% + 5 %RF 

Efter ovennævnte testcyklus må der ved visuel kontrol ikke kunne registreres åbninger i skarringens limfuge. 

Prøvning af brudstyrke foretages 1 gang om ugen på 5 prøveemner á ca. 60 cm længde med fingerskarring i midten. Der foretages en bøjningsprøvning, der gennemføres til brud i prøveemnet (fingerskarringen). Fingerprofileringen skal vende mod trykfladen.

Prøvningen udføres som vist på bilag 17, og brudstyrken skal opfylde de krav der er angivet i bilaget.

For alle de angivne kontrol- og prøvningsaktiviteter skal der foreligge godkendte arbejdsinstruktioner og skemaer til registrering af kontrol- og prøvningsaktiviteter. Alle registreringsskemaer skal opbevares i mindst 10 år og være tilgængelige for den eksterne kontrol. 

Det skal gennem brochuremateriale eller på anden vis være oplyst over for køber, at produkterne er fremstillet af fingerskarret træ. 

Elementer med fingerskarringer til længdesamlinger skal altid leveres med færdig overfladebehandling i henhold til pkt. 5.5.2. 
Dette krav gælder ikke for glaslister - for lister af fyrretræ dog under forudsætning af en kerneandel på mindst 90 %.

Såfremt fingerskarret træ købes hos en underleverandør, skal leverandøren/producenten være tilsluttet et uvildigt organ anerkendt af VinduesIndustrien og emnerne mærket i overensstemmelse med ordningens regler, så der er sikret sporbarhed.