Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.4 Arbejdsudførelsen

5.4.2 Konstruktiv udformning

Som udgangspunkt skal vindues- og yderdørselementer være konstrueret således, at elementernes styrke/stivhed, lufttæthed og vandtæthed opfylder de almindelige eller særlige krav, der er stillet til leverancen – jf. pkt. 5.0 Dimensionering og sikring.

Endvidere skal de konstruktive detaljer være udformet på en sådan måde, at der ikke opstår skade eller nedbrydning af de anvendte materialer.

For elementer af træ gælder således følgende bestemmelser:

Glasfalse i vinduesrammer, faste vinduespartier og rammedøre med termoruder, der kan blive udsat for vandindtrængen, skal i de yderste 40 mm udføres med en udadgående hældning.
Gennemgående sprosser, hvor tværsnitdimensionen tillader det, skal udføres med en udadgående hældning

Ved udadgående elementer skal karmens og tværpostes bundfals i min. de yderste 40 mm være udført med en hældning på min. 7º, og ved ydersiden skal afstanden mellem bundkarm og ramme være min. 8 mm. Underrammen skal være udført med dryprille.

Ved indadgående elementer skal bundkarmens og tværpostes overside have en udadgående hældning på min. 7º, og der skal ved tætningsplanet være en opkant/drænskinne til sikring mod vandindtrængen.
Indadgående døre skal ved underkant af dørplade/ -ramme være udført med vandnæse.

Bundkarmen i adgangsdøre skal være udført af – eller afdækket med - slidstærkt materiale.

Vandrette poste over oplukkelige rammer skal være udført med vandnæse, der har afdryp min. 5 mm uden for elementets udvendige plan. Som alternativ kan udføres en tætning mellem post og ramme. For elementer med koblede rammer gælder kravet om vandnæse/tætning tillige for overkarmen.

Ved vandretliggende komponenter, der vil være udsat for slagregn, må ikke forekomme spor eller udfræsninger, som kan medføre vandansamling.

Mellem karm og ramme skal der set fra indvendig side være en ensartet afstand. Variation i afstanden må højst være 2 mm, og må højst afvige 2 mm fra det nominelle.   

Endvidere skal konstruktion og materialevalg være således, at elementerne overholder de krav, der er angivet under pkt. 5.2 Termiske forhold.  

Ved elementer med et ekstra ydre tætningsplan kan afviges fra kravet om min. 8 mm afstand mellem bundfals og ramme, såfremt der sikres ventilation mellem tætningsplanerne, og dette er anført i tegningsmaterialet.