Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.5 Træbeskyttelse

5.5.2 Behandlingssystemer for nåletræ

Behandlingssystem 1:
Grundbehandling kan ske med et terpentin- eller CO2-baseret imprægneringsmiddel, hvor imprægneringsmetoden kan være vakuum- eller superkritisk imprægnering.

Optagelsen skal overholde kravet til kritisk værdi i henhold til EN 599-1.

Indtrængningen skal overholde kravene til klasse NP3 i henhold til EN 351-1 (dvs. min. 6 mm lateral indtrængen i splintved).

Det anvendte imprægneringsmiddel skal være effektivt mod svampeangreb og opfylde de gældende udfaldskrav ved prøvning i henhold til risikoklasse 3 – jf. EN 599-1, pkt. 6.3 afsnit b) og Tabel 3 inkl. prøvning vedr. blåsplint.
 
Det anvendte imprægneringsmiddel skal endvidere være godkendt af Miljøstyrelsen.

Imprægneringsprocessen skal udføres på et anlæg, hvor den interne og eksterne kontrolprocedure opfylder gældende En standarder, eller efter aftale med Teknisk Udvalg.

Overfladebehandlingen skal udføres med produkter og metoder, der resulterer i en behandling, som opfylder følgende forudsætninger og udfald i henhold til EN 927-1:

• Klassifikationen for anvendelse skal være stabil – jf. pkt. 4.1 og Tabel 1 (egnet til anvendelse på et stabilt underlag som vinduer og døre).

• Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 60 mm – jf. pkt. 4.2.1 d).

• Behandlingen skal være dækkende eller halv-transparent – jf. pkt. 4.2.2 a) og b). 

Endvidere skal overfladen opfylde de udfaldskrav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser.

Der skal være sporbarhed mellem det anvendte produkt og de prøvninger, der ligger til grund for leverandørens klassificering af produktet.

Der skal gennemføres en systematisk kontrol af den påførte vådfilm, og resultaterne skal registreres.Behandlingssystem 2:
Grundbehandling kan ske med et terpentin- eller CO2-baseret imprægneringsmiddel, hvor imprægneringsmetoden kan være vakuum- eller superkritisk imprægnering.

Optagelsen skal overholde kravet til kritisk værdi i henhold til EN 599-1.

Indtrængningen skal overholde kravene til klasse NP2 i henhold til EN 351-1 (dvs. min. 3 mm lateral indtrængen i splintved).

Det anvendte imprægneringsmiddel skal være effektivt mod svampeangreb og opfylde de gældende udfaldskrav ved prøvning i henhold til risikoklasse 3 – jf. EN 599-1, pkt. 6.3 afsnit b) og Tabel 3 inkl. prøvning vedrørende blåsplint. 

Det anvendte imprægneringsmiddel skal endvidere være godkendt af Miljøstyrelsen.

Imprægneringsprocessen skal udføres på et anlæg, hvor den interne og eksterne kontrolprocedure opfylder gældende En standarder, eller efter aftale med Teknisk Udvalg.

Overfladebehandlingen skal udføres med produkter og metoder, der resulterer i en behandling, som opfylder følgende forudsætninger og udfald i henhold til EN 927-1:

• Klassifikationen for anvendelse skal være stabil – jf. pkt. 4.1 og Tabel 1 (egnet til anvendelse på et stabilt underlag som vinduer og døre).

• Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 80 mm.

• Behandlingen skal være dækkende eller halv-transparent – jf. pkt. 4.2.2 a). 

Endvidere skal overfladen opfylde de udfaldskrav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser.

Der skal være sporbarhed mellem det anvendte produkt og de prøvninger, der ligger til grund for leverandørens klassificering af produktet.

Der skal gennemføres en systematisk kontrol af den påførte vådfilm, og resultaterne skal registreres.Behandlingssystem 2ØKO: 
Grundbehandling med et fungicidholdigt middel, hvor påføringsmetoden normalt vil være dypning, flow-coat eller lignende. 

Overfladebehandlingen skal udføres med produkter og metoder, der resulterer i en behandling, som opfylder følgende forudsætninger og udfald i henhold til EN 927-1: 

• Klassifikationen for anvendelse skal være stabil – jf. pkt. 4.1 og Tabel 1 (egnet til anvendelse på et stabilt underlag som vinduer og døre).

• Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 80 µm.

• Behandlingen skal være dækkende eller halvtransparent – jf. pkt. 4.2.2 a). 

Endvidere skal overfladen opfylde de udfaldskrav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser. 

Det samlede system for grund- og overfladebehandling skal desuden indeholde fungicider af en sådan art og mængde, at det ved prøvning i henhold til EN 152 - part 1 kan opnå karakteren 1. 

Den blåsplintfri zone i det indre af prøverne skal være mindst 1 mm, og middelværdien for prøveserien skal være mindst 1,5 mm. 

Alternativt kan skimmel resistens i overfladen for det samlede system dokumenteres ved prøvning i henhold til EN 927-3 og efterfølgende vurdering efter EN 927-2 (afsnit 6.2.1). Prøvningen skal resultere i karakteren "skimmel resistent" i henseende til begroning på overfladen. 

Ved skift af det/de lag, der ligger mellem grunding og toplag, kræves ikke gentagelse af prøvning.

Der skal være sporbarhed mellem de anvendte produkter og de prøvninger, der ligger til grund for leverandørens klassificering af produktet og systemet. 

Der skal gennemføres en systematisk kontrol af lagtykkelsen af den påførte vådfilm ved overfladebehandlingen, og resultaterne skal registreres.

Det kan vælges at ælde emnerne ved enten 6 måneders naturlig eksponering jf. EN 152 -1 eller ved 4 ugers QUV-laboratorieældning, jf. forslag til revideret udgave af EN 152 -1.