Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.5 Træbeskyttelse

5.5.3 Behandlingssystemer for hårdttræ

Behandlingssystem 3: (transparent)
Grundbehandling med et træbeskyttelsesmiddel, hvor påføringsmetoden normalt vil være dypning eller flow-coat.

Det anvendte træbeskyttelsesmiddel skal opfylde de gældende udfaldskrav ved prøvning i henhold til risikoklasse 2 – jf. EN 599-1, pkt. 6.2 og Tabel 2.

Overfladebehandlingen kan være halv-transparent eller transparent behandling – herunder oliebehandling – jf. EN 927-1, pkt. 4.2.2.

Ved behandling af bundstykker i døre kan anvendes alternative metoder.

 

Behandlingssystem 4: (dækkende)
Grundbehandling som ved behandlingssystem 3.

Overfladebehandlingen skal udføres med produkter og metoder, der resulterer i en behandling, som opfylder følgende forudsætninger og udfald i henhold til EN 927-1:

  • Klassifikationen for anvendelse skal være stabil – jf. pkt. 4.1 og Tabel 1 (egnet til anvendelse på et stabilt underlag som vinduer og døre).
  • Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 60 µm.
  • Behandlingen skal være dækkende - jf. pkt. 4.2.2 a).

Endvidere skal overfladen opfylde de udfaldskrav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser.

Der skal være sporbarhed mellem det anvendte produkt og de prøvninger, der ligger til grund for leverandørens klassificering af produktet.

Der skal gennemføres en systematisk kontrol af den påførte vådfilm, og resultaterne skal registreres.