Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.6 Lim og limning

5.6.1 Krav til limen

Til limning i såvel de tilfælde, hvor fibrene forløber parallelt, som hvor de krydser hinanden, må kun anvendes  lim, der kan betegnes som vandfast og opfylder kravet til klasse D4 i EN 204.

Til karm- og rammesamlinger kan dog anvendes en lim af klasse D3 i henhold til EN 204.

Såfremt trædelene inden limningen er imprægneret, skal det af limproducentens datamateriale fremgå, at limen er anendelig i forbindelse med det anvendte imprægneringsmiddel.