Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.6 Lim og limning

5.6.2 Limning parallelt med fiberretningen:

Limen skal udfylde hele mellemrummet mellem de limede dele.

Ved bløde træarter vil det normalt være tilstrækkeligt med ensidig limpåføring.

Ved hårdtræarter, som er vanskelige at opfugte, skal der benyttes tosidig limpåføring.