Dansk / English HjemLinksSitemap

5. Vinduer og døre af træ

5.8 Beslag og beslåning

5.8.2 Beslåning

Beslag, som er synlige i elementets normale brugsstilling, skal være anbragt således, at dets kanter eller karakteristiske formgivningslinjer er parallelle med elementets kanter.

Yderdøre til boliger eller bygninger med et lignende brugsmønster skal forsynes med mindst 3 hængsler og 3 lukkepunkter i låsesiden. Kravet om 3 lukkepunkter gælder ikke, hvis døren er forsynet med dørpumpe eller elektrisk låsesystem. Tætheden ved 1-punkts lukke kan ikke forventes at være tilsvarende som ved 3-punkts lukke. Dette skal være synliggjort for kunden.

Færre hængsler og lukkepunkter kan tillades, såfremt det kan dokumenteres at fastholdelse, bæreevne, samt vedvarende tætning ikke bliver forringet.

Alm. sidehængte døre med hængsler af den type, der tidligere blev benævnt hamborghængsler, skal altid være fastholdt med mindst 3 skruer pr. hængselpart. Til fastgørelsen på rammen anvendes mindst 3 stk. 40 mm eller 4 stk. 30 mm lange skruer med gevind helt op til hovedet.

Op til 46 mm karmtræ skal mindst 1 skrue pr. hængsel være med maskingevind og buldogmøtrik på bagsiden. De øvrige skruer skal have gevind helt op til hovedet og så nær som muligt have en længde, der er lig træets tykkelse.

Fra 46 mm karmtræ kan buldogmøtrik dog undlades, når hvert hængsel fastgøres med mindst 4 stk. 30 mm lange skruer med gevind helt op til hovedet.

Alternative løsninger kan tillades, såfremt det ved prøvning kan dokumenteres at de har en tilsvarende styrke.

Andre former for hængsler som fx indboringshængsler kan godkendes efter dokumentation for styrke.

Til sidehængte vinduer med rammebredde større end 70 cm skal hængsler dimensioneres og fastgøres som ved døre.

Ved sidehængte elementer, hvor der som følge af størrelse og/eller konstruktion (fx sprossedelte rammer) er særlig risiko for problemer med lukke- og tæthedsfunktionen, bør der på bundkarmen monteres en støtte/bæreklods i lukkesiden. Ved diagonalt formstabile rammer og dørplader kan en støtteklods alternativt placeres nederst på karmen i hængselsiden.

Ved side- og overkarm skal afstanden mellem karm og ramme (luft omkring rammen) være afstemt i forhold til vinduets/dørens størrelse og beslagsystem m.v. Justering ved montage i bygningen kan være nødvendig, men den konstruktive udformning skal være således, at afstanden set fra indvendig side i videst muligt omfang er ensartet på alle fire sider. 
Mellem karm og ramme skal der set fra indvendig side være en ensartet afstand. Variation i afstanden må højst være 2 mm, og må højest afvige 2 mm fra det nominelle.     

Skruer skal passe til de i beslagene udformede huller, være hårdt tilspændte og må ikke fremtræde med grater, der ved berøring kan fremkalde rifter i fingrene.

Skruens akse må ikke afvige mere end højst 10º fra et plan vinkelret på beslagets overflade, og skruens hoved skal være bindig med eller under beslagets overflade.

Evt. udfræsninger for beslag skal være tilpasset beslagets geometriske form og tykkelse. Ingen udfræsninger eller gennemboringer må udføres til mursiden af karmprofiler.

Såfremt det for montering af låsekasse o.l. undtagelsesvis er nødvendigt at foretage gennemboring (fræsning) ind til glasfalsen, skal det med tape eller på anden måde sikres, at der ikke sker kondensskadelig luftgennemgang.
Ved montering af anverfer med konsolplade skal det enten ved boring af stramt hul for øsken i rammedelen eller på anden måde sikres, at der forekommer en så stor friktion omkring øskenen, at anverfer ikke utilsigtet kommer ud af justering.

Ved montering af indvendige stormjern på sidehængte rammer bør der anvendes en type med konsolplade. Skruer eller øsken skal placeres i den mest stabile del af rammens tværsnit.

Ved afslutning af beslagenes montering skal justerbare dele som hovedregel befinde sig i neutral stilling.