Dansk / English HjemLinksSitemap

6. Vinduer og døre af plast

6.1 Indbrudshæmning

Konstruktionsudformning, beslåning og glasisætning i vinduer og døre skal være af en sådan art og kvalitet, at elementernes evne til at modstå ind­brud lever op til alminde­lig praksis på det danske marked i perioden for elementernes frem­stilling.

Rammekonstruktioner må ikke kunne op­brydes, uden at det medfører tydelige spor/skader på elementerne.

Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt når ruden er i en punktvis klæbeforbindelse med den indvendige side af glasfalsen).

Elementer mærket "DVV-indbrud" og klassificeret efter EN 1627, "Indbrudssikring - Krav og klassifikation" skal mærkes og årligt kontrolleres af certificeringsorganet jf. bilag 24. Mærket skal være synligt og permanent.