Dansk / English HjemLinksSitemap

6. Vinduer og døre af plast

6.4 Arbejdsudførelsen:

6.4.1 Bearbejdning af profiler:

Synlige flader, kanter og hjørner må ikke fremvise utilsigtede mærker eller andre spor af værktøjer eller spor fra håndtering under fremstilling og oplagring.

Udadgående berøringsmulige hjørner på rammer må ikke fremstå så spidse og skarpe, at det kan være til skade eller gene ved betjening og rengøring.

Hvis der under elementets fremstilling bores huller for montage af karmen, skal hulafstanden være i overensstemmelse med de monteringsforskrifter, der er udgivet af VinduesIndustrien. Monteringsforskrifterne skal desuden medsendes ved enhver leverance.

Måletolerancer: (ved 15ºC)

Udvendig karmmål: ±2 mm ved nominelt mål < 2 m 
  ±3 mm ved nominelt mål > 2 m
   
 Rammemål: Karmfalsmål minus 2 x profilsystemets nominelle
kammerluft ± 2 mm