Dansk / English HjemLinksSitemap

6. Vinduer og døre af plast

6.5 Overfladebehandling:

Anvendelse af malebehandlede profiler kan tillades, når behandlingen udføres på dertil egnede industrielle anlæg. Det er dog en forudsætning, at køberen i enhver sag gøres bekendt med, at der er tale om malede profiler.

Overflader på plastprofiler, synlige på ind- og udvendig side, skal fremstå med ensartet, blank eller mat overflade.

Ved udvendig beklædning med aluminium skal profilmaterialet opfylde de krav, der er angivet under afsnit 7.3, og arbejdsudførelse samt overfladebehandling skal opfylde kravene under afsnit 7.4 og 7.5.

Det skal af brugervejledningen fremgå, hvordan overfladen renholdes, og hvilke rengøringsmidler der må anvendes. Det skal ligeledes i vejledningen klart være anført, at opløsningsmidler ikke må anvendes til rensning af overfladen.