Dansk / English HjemLinksSitemap

7. Vinduer og døre af metal

7.4 Arbejdsudførelsen

7.4.2 Samlinger

Profilerne samles ved svejsning afpasset efter materialet, ved laskeforbindelser fastholdt ved stukning eller skruer eller ved andre former for skrueforbindelser kombineret med limning. Blindnitter (popnitter) må kun undtagelsesvis benyttes, og kun såfremt materiale og nitteudformning er særligt egnet til formålet.

Tilskæringen af profilerne skal ske således, at der ikke fremkommer grater. Sammenstødende flader skal lande plant med hinanden. Niveauforskelle på 0,3 mm kan tillades.

Samlingerne skal i forbindelse med nøjagtig tilpasning samt ved tilføjelse af tætningsmasse være så tætte, at der ikke sker gennemgang af vand eller luft. Hvor der kan ske påvirkning af nedbør, skal der udføres forsegling af huller efter lokning.

Hjørneblik eller styrevinkler skal anbringes i false, hvor det er nødvendigt for at sikre samlingens plan- og stivhed. Ved overfals på vindues- og dørrammer skal der altid anbringes hjørneblik eller styrevinkler.

Bundstykker i rammer og karme skal på produktionsstedet forsynes med drænhuller i et sådant omfang, at eventuelt regn- eller kondensvand kan ledes til det fri.

Hullernes mindste mål er ø8 mm eller en spalte på 5 x 15 mm, og placeringen skal være således, at alt vand kan bortledes. I forbindelse med termoruder skal det samlede areal af drænhullerne svare til det krav, der er anført under pkt. 7.8.2 rudemontering.

Fastgørelsen af beslag kan udføres med egnede popnitter, med selvskærende skruer, med gevindinserts, via gevindskårne huller eller med klemsystemer. Beslagdele skal i øvrigt i korrosionsmæssig henseende svare til elementets standard.