Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.3 Træmateriale

8.3.7 Alumateriale

Aluprofiler til fremstilling af vindues- eller dørelementer skal overholde de materialespecifikationer, der er angivet i Eurocode 9 og tilhørende Danske normer for aluminiumskonstruktioner DS 411-420/kap. 5 - tillæg 2006. Legeringer af typen EN AW-6063, EN AW-6060 eller tilsvarende kan anvendes. Hærdningstilstanden skal min. være T5.

Legeringens sammensætning skal i videst mulig udstrækning fremgå af da­tabladet (bilag 2).

De anførte normer skal desuden drages i anvendelse på andre områder, så­fremt det er relevant i forbindelse med fremstilling af vindues- eller dørele­men­ter.

Profilerne må under normale lysforhold ikke udvise fejl i form af oxidin­deslut­ninger, blærer, buler, skævheder eller revner. Når profilerne besigti­ges i en af­stand på over 1,5 m, må eks­truderingsstriber eller andre fejl i over­fladen ikke være synlige.

Godstykkelsen i aluminiumsprofiler skal på steder, hvor der foretages fast­gørelse af hængsler eller lignende be­lastede beslag, være min. 1,8 mm, så­fremt der ikke ind­lægges forstærkninger.

Vedr. elementernes stivhed henvises til bemærkningerne i punkt 8.0.