Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.3 Træmateriale

8.3.8 Kunststofmateriale

Kunststof kan anvendes som komponenter /delkomponenter til karme og rammer i vindues- og dørelementer.
Det er en forudsætning for anvendelsen, at følgende krav er opfyldt vedr. materialedata og typeprøvning.

 

Materialedata:
For det anvendte kunststof skal som minimum foreligge den korrekte tekniske betegnelse samt dokumenterede data for følgende egenskaber:

 

  • Trækstyrke

  • E-modul

  • Temperatur udvidelseskoefficient

  • Blødgøringspunkt

Endvidere skal der foreligge en produktbeskrivelse, der omfatter alle relevante oplysninger under de overskrifter, der er angivet i Tekniske Bestemmelser, Bilag 2, Produktbeskrivelse (eks. på datablad).

 

Prøvningsbestemmelser:
Der skal gennemføres en typeprøvning under de forudsætninger og betingelser, der er angivet i det følgende afsnit Typeprøvning.

Såfremt der kan rejses berettiget tvivl om elementernes tæthed og/eller stabilitet, kan certificeringsorganet stille krav om prøvning i henhold til EN 1026 (lufttæthed), EN 1027 (vandtæthed) og/eller EN 12211 (Modstandsdygtighed over for vindbelastning).

For luft- og vandtæthed skal prøvningernes udfald overholde de retningsgivende krav til klassifikation, der er angivet i note under pkt. 8.0.
For Modstandsdygtighed over for vindbelastning skal klasse C3 være opfyldt.