Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.4 Arbejdsudførelsen

8.4.1 Træbearbejdning

Alle flader skal være renhøvlede og glatte. (Gælder dog ikke ydersider af karme).

Snuppede ender

Oprifter omkring knaster og andet tværved

Spåntryk

Kutterslag

Striber efter skår i jern

Valsemærker

Trækstriber/mærker efter spåner

Afslået flis

 

ikke tilladt

maks. dybde 0,5 mm

 

maks. dybde 0,3 mm

maks. længde 2,0 mm

ikke tilladt

ikke tilladt

ikke tilladt


ikke tilladt

Måltolerancer: (ved fugtindhold 12 ± 3%)

Udvendig karmmål:

 

Profiltværsnit

(bredde og tykkelse)

± 2 mm ved nominelt mål £ 2 m.

± 3 mm ved nominelt mål > 2 m.

± 0,5 mm ved mål £ 50 mm

± 1,0 mm ved mål > 50 mm

 

Mål på et elements delkomponenter må ikke afvige så meget, at det ind­virker på elemen­tets lukke- og  tæthedsfunktion. Ek­sempel på målangi­velse er vist på Bilag 3.