Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.4 Arbejdsudførelsen

8.4.4 Samlinger mellem trækomponenter

Alle samlinger (tap-slids, tap-hul, dyvelsamlinger) skal udføres med en tilpasset stramhed, der sikrer tætte og stabile limforbindelser uden forekomst af revnedannelse i træmaterialet.

Karme og rammer inkl. tvær- og lodposter samt sprosser til såvel vindu­er som døre kan samles ved hjælp af dyvler, når der tages behørigt hensyn til dimen­sionering, limning og imprægnering. Trædyvler bør dog fortrinsvis være af gran­træ eller træ med tilsvarende eller bedre fugtstabilitet.

Bundstykker af træ eller aluminium i dørkarme samt tvær- og lodposter kan også fastgøres til karmen ved hjælp af korro­sions­faste skruer i behørigt antal og længde, når brystfladerne samtidig påføres en udfyldende lim på hele kontaktfladen eller forsegles på tilsvarende måde.

På udvendige flader må der ikke forekomme åbninger, der kan forårsage vandindtrængen, som fx ved spor i fyldninger og ved samlinger bag vandnæser og sparkeplader.

Ingen hjørnesamlinger må indeholde åbninger fra beslagno­ter eller andre lignen­de åb­ninger, der fremkalder risiko for opsugning af vand.

Sammenstødende flader på frie overflader og i false skal efter samlingen lande plant med hinanden, eller der skal ud­føres en affasning til sløring af mindre unøj­agtigheder. Endetræ ved tapper og slidser må være svagt tilbageliggen­de.

Alle samlinger skal udføres under pressetryk, og efter sammen­presning skal alle "bry­ster" samt hjørner ved tappe og slidser være helt tætte. Samlinger­ne skal limes med vand­fast lim, der, så vidt det er muligt, også påføres en­detræ. Overskud af lim er tilladt på karmydersider. Til ramme- og karmsamlinger skal anvendes lim, som opfylder kravene i EN 204-D3, når de afprøves efter EN 205.

Ved såvel døre som vinduer skal alle samlinger ved bundfalsen i karme og rammer samt sprosser sikres mod opfugtning ved en fuld endetræsforsegling eller en udenpåliggende trekantfuge af smalfugemasse. Ved døre med alu-bund­karm skal der på hele en­detræsfladen mod aluminiumen forsegles med fugemasse eller anvendes andet velegnet tætningssystem. Indadgående døre med træbund­karm skal på lignende vis være for­seglet ved den ud­vendige lysning.

Hjørnesamlinger på rammer skal sikres med en tværgående stift. Læng­den på stiften skal være ca. 5-10 mm kortere end trætykkelsen. Hvis stiften isættes fra udvendig side, skal korrosionsfastheden opfylde kravene til klasse K3 (DS 419).