Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.4 Arbejdsudførelsen

8.4.5 Samlinger mellem alukomponenter

Tilskæringen af profilerne skal ske således, at der ikke fremkommer grater. Sammen­stødende flader skal lande plant med hinanden. Niveau­forskelle på 0,3 mm kan tillades.

Samlingerne skal have nøjagtig tilpasning, og i forbindelserne skal der ved bærende komponenter være påført forseglingsmasse for at opnå nødvendig tæthed.

Hvor der er fare for vandophobning i konstruktionen , skal der udføres forsegling af gennemgående huller efter stukning ved hjørnesamlinger.

Hjørneblik eller styrevinkler skal anbringes i false, hvor det er nødvendigt for at sikre samlingens plan- og stivhed. Ved overfals på vindues- og dørrammer skal der altid anbringes hjørneblik eller styrevinkler.

Konstruktionerne må ikke kombineres, samles eller fastgøres med materialer, der frembyder fare for korrosionsudvikling, uden at der træffes særlige foranstaltninger til forebyggelse heraf.