Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.5 Træbeskyttelse

8.5.4 Behandlingssystem for træ-alu elementer

Behandlingssystem 5
Dette behandlingssystem gælder for elementer af træ, der på udvendig side er beklædt med aluminium eller andet bestandigt uorganisk materiale, som sikrer, at der kun i begrænset tid og omfang kan forekomme en utilsigtet opfugtning af træmaterialet.

 

Grundbehandling skal ske med et fungicidholdigt middel, hvor påføringsmetoden normalt vil være dypning, flow-coat eller lignende.

 

Overfladebehandlingen skal udføres med produkter og metoder, der resulterer i en behandling, som opfylder følgende forudsætninger og udfald i henhold til EN 927-1:

 

  • Klassifikationen for anvendelse skal være stabil – jf. pkt. 4.1 og Tabel 1. (egnet til anvendelse på et stabilt underlag som vinduer og døre).

  • Lagtykkelsen skal have en middelværdi større end 60 µm – jf. pkt. 4.2.1 d)

  • Behandlingen kan være dækkende halv-transparent eller transparent – jf. pkt. 4.2.2. a), b) og c).

Endvidere skal overfladen opfylde de udfaldskrav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser.

Det samlede system for grund- og overfladebehandling skal desuden indeholde fungicider af en sådan art og mængde, at det ved prøvning i henhold til EN152- part 1 kan opnå karakteren 1.

Den blåsplintfri zone i det indre af prøverne skal være mindst 1 mm, og middelværdien for prøveserien skal være mindst 1,5 mm. Alternativt kan skimmel resistens i overfladen for det samlede system dokumenteres ved prøvning i henhold til EN 927-3 og efterfølgende vurdering efter EN 927-2 (afsnit 6.2.1).

Prøvningen skal resultere i karakteren "skimmel resistent" i henseende til begroning på overfladen. 

Ved skift af det/de lag, der ligger mellem grunding og toplag, kræves ikke gentagelse af prøvning.

Der skal være sporbarhed mellem de anvendte produkter og de prøvninger, der ligger til grund for leverandørens klassificering af produktet og systemet.

Der skal gennemføres en systematisk kontrol af den påførte vådfilm ved både grund- og overfladebehandling, og resultaterne skal registreres.

Det kan vælges at ælde emnerne ved enten 6 måneders naturlig eksponering jf. EN 152-1 eller ved 4 ugers QUV-laboratorieældning, jf. forslag til revideret udgave af EN 152-1.