Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.6 Overfladebehandling på aluminium

8.6.2 Anodisering på aluminium

Overordnet grundlag for anodisering er ISO 7599 "Anodisering af aluminium og dets legeringer - Almene krav til anodiseringslag på aluminium" samt de i samme standard anførte referencer og definitioner.

Inden kemisk forbehandling skal ridser og trækstriber være sløret i en sådan grad, at de efter færdig anodisering ikke er synlige, når overfladen betragtes i en afstand af 3 m ved et lysindfald under 45º.

Ved mekanisk forbehandling skal der, hvor andet ikke er oplyst, anvendes slibning.

Målingerne udføres med et apparat med induktiv virkning i henhold til EN ISO 2360.

Alle profiler skal være efterbehandlet, så overfladen opnår en forsegling, der afprøvet efter ISO 3210 indebærer et tab af masse (vægttab), der er mindre end 30 mg pr. dm2 af anodiseret overflade.

Det anodiserede profil skal være fri for synlige fejl på flader, der ved almindelig anvendelse kan betragtes fra ind- eller udvendig side.

Inden for samme ordre må kuløren på de enkelte profiler ikke afvige så meget, at det umiddelbart er synligt, når overfladen betragtes i en afstand af 3 m ved et lysindfald vinkelret på overfladen. Lyset skal være dagslys, det skal være diffust og komme fra en nordlig retning.
Som aftalegrundlag, dokumentation og kontrol herfor kan man benytte referenceplader hvor min. og max. kulør fremgår.

For udendørs anvendelse er mindste lagtykkelse klasse AA20 (20 mm) og indendørs AA15 (15 mm).