Dansk / English HjemLinksSitemap

8. Vinduer og døre af træ/alu

8.7 Tætningslister

8.7.2 Krav til arbejdsudførelsen

Tætningslister mellem rammer og karme skal anbringes i elementet på en måde, der svarer til deres udformning og konstruktion, så de under åbning og lukning af rammen ikke udsættes for skadelige tværkraft­på­virknin­ger.

Afstanden mellem ramme og karm skal være afpasset li­sternes middel­kompri­merings­grad.

Fastgørelsen skal være således, at der under brugen af ele­men­tet ikke sker ændrin­ger i listernes position i tvær- eller længderetning.

Listernes hjørnesamlinger skal udføres i henhold til leverandørens anvis­ninger.

Såfremt listerne ikke ligger i samme tætningsplan, skal der ved over­lapning eller på anden måde sik­res forbindelse mellem tæt­nings­planer­ne.