Dansk / English HjemLinksSitemap

9. Vinduer og døre af FRP

9.1 Indbrudshæmning 

Konstruktionsudformning, beslåning og glasisætning i vinduer og døre skal være af en sådan art og kvalitet, at elementernes evne til at modstå ind­brud lever op til almindelig praksis på det danske marked i perioden for elementernes fremstilling.

Rammekonstruktioner må ikke kunne op­brydes, uden at det medfører tydelige spor/skader på elementerne.

Ruder må ikke kunne demon­teres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt når ruden er i en punktvis klæbeforbindelse med den indvendige side af glasfalsen). 

Elementer mærket  ”DVV- Indbrud” og klassificeret efter EN 1627, ”Indbrudssikring – Krav og klassifikation” skal mærkes og årligt kontrolleres af certificeringsorganet jf. bilag 24. Mærket skal være synligt og permanent.