Dansk / English HjemLinksSitemap

9. Vinduer og døre af FRP

9.4 Prøvningsbestemmelser

9.4.1 Typeprøvning

Der skal foreligge en rapport for typeprøvning fra en anerkendt prøvningsinstitution i følgende tilfælde:


• Hvor elementets ramme- og/eller karmprofiler er udført af FRP materiale.

• Hvor hængsler og lukkebeslag er fastgjort i FRP materiale.

• Hvor FRP materiale medvirker til kraftoverførsel fra ramme til karm.

Prøvningen tjener følgende formål:


• At eftervise tilstrækkelig styrke og stivhed af delkomponenter af FRP materiale.

• At sikre stabilitet og fastholdelse af hængsler.

• At sikre det samlede elements stabilitet og funktion.

Prøvningen gennemføres på et sidehængt, udadgående vindue med rammebredde x rammehøjde = 700 x 700 mm.
For dørelementer gennemføres prøvningen på en udadgående dør med rammebredde x rammehøjde = 950 x 2100 mm.

 

Prøvestand og opstilling
Prøvestanden udføres som en stabil og stiv rammekonstruktion med et ”murhul”, hvis bredde og højde er 10 mm større end elementets udvendige karmmål.
Prøveelementet monteres i murhullet med tæt forbindelse til prøvestanden ved bundkarmen og sidekarmen i hængselsiden.
I hængselsiden fastgøres prøveelementet til prøvestanden med karmskruer placeret ud for hvert hængsel.
I grebsiden foretages opklodsning ved lukkepunkter, og samme steder fastgøres med karmskruer.
Foreligger der fra rekvirenten en monteringsanvisning, der angiver en anden monteringsmetode, kan denne benyttes.

 

Forbelastning
Der påføres en forbelastning på 400 N som en lodret last på rammens overside i en afstand af 50 mm fra det yderste rammehjørne.
Forbelastningen foretages ved 90° åbning eller evt. mindre maksimal åbningsvinkel samt ved 30°. Ved begge åbningsgrader holdes belastningen i 1 minut.

 

Indledende registrering
Det sikres, at karm- og rammekonstruktion ved lukning er helt i samme plan (vind-skævhed må ikke forekomme).
Som udgangspunkt for hver af de 4 delprøvninger foretages de efterfølgende registreringer.
Fugebredde (luft) mellem ramme og karm registreres ved hvert elementhjørne i begge retninger (i alt 8 målinger).

 

Prøvningsprocedure - 90° åbning
Vinduesrammen/dørrammen drejes til 90° åbning eller evt. mindre maksimal åbningsvinkel, og denne stilling sikres med ”sidestyr”.
Der påføres en lodret last på rammens overside i en afstand af 50 mm fra det yderste rammehjørne.
Belastningen påføres med lasttrin på 200 N og med 3 min. interval mellem hvert trin. Under belastningen på 400 N foretages de registreringer, der er angivet under Prøvningsregistreringer.
Når registreringer under lasttrin 400 N (for døre: lasttrin 600 N) er gennemført, foretages aflastning og efterfølgende målinger. 

 

Prøvningsprocedure – 30° åbning
Vinduesrammen/dørrammen drejes til 30° åbning, og denne stilling sikres med ”sidestyr”.
Herefter gennemføres prøvningsprocedure efter de forskrifter, der er angivet under Prøvningsprocedure - 90° åbning og Prøvningsregistreringer som er angivet i det efterfølgende.

 

Sikkerhedsprøvning
Vinduesrammen/dørrammen drejes til 90° åbning eller evt. mindre maksimale åbningsvinkel, og denne stilling sikres med ”sidestyr”.
Der påføres en samlet lodret last på 600 N (for døre: lasttrin 800 N) på rammens overside i en afstand af 50 mm fra det yderste rammehjørne.
Efter 3 min. foretages aflastning og samme prøvning foretages ved en åbningsvinkel på 30°

 

Klimabetingelser
De angivne prøvningsprocedurer og – registreringer skal for begge åbningsgrader gennemføres under 2 forskellige klimabetingelser.
3. prøvning ved laboratoriekonditioner
4. prøvning ved opvarmning af hængselsiden til 65° C.

En opvarmning til 65° C regnes gennemført 15 minutter efter at der på kunststof mod hængselsiden er registreret en temperatur på 65° C.

 

Prøvningsforløb
Den samlede prøvning omfatter 4 delprøvninger samt en afsluttende sikkerhedsprøvning.
Delprøvninger gennemføres i følgende rækkefølge:


• 90° åbning – klimabetingelser 1.

• 30° åbning – klimabetingelser 1.

• 90° åbning – klimabetingelser 2.

• 30° åbning – klimabetingelser 2.

Den afsluttende sikkerhedsprøvning gennemføres ved:


• 90° åbning – klimabetingelser 1.

• 30° åbning – klimabetingelser 1.

Prøvningsregistreringer
Der foretages en måling af fugebredde mellem ramme og karm, der sammenholdes med den indledende måling. Dette gælder både ved 90° og 30° åbning.

Efter lasttrin 400 N (for døre: lasttrin 600 N), 30° åbning, klimabetingelser 2 foretages en momentbelastning på 200 Ncm af de skruer i hængsler, der er fastholdt i FRP materiale. Dette moment fastholdes i 15 sekunder pr. skrue.

Under belastningen på 600 N (for døre: lasttrin 800 N) foretages registrering af evt. svigt eller brud.

Under klimabetingelse 2 foretages de ovennævnte målinger først efter 10 minutters akklimatisering af FRP materialet ved hængselsiden.

 

Godkendelseskriterier
Materiale og konstruktion godkendes, såfremt følgende kriterier er opfyldt ved registreringer efter lasttrin 400 (for døre: lasttrin 600):

Blivende ændring af fugebredde mellem ramme og karm skal være mindre end 1,5 mm ved alle målepunkter.
Under momentbelastningen på 200 Ncm må der efter en evt. initialdrejning ikke forekomme en vinkeldrejning af skruen i de efterfølgende 15 sekunder. 

Note:
Det sidste kriterium er et retningsgivende krav.
Alternativt kan anvendes specielle skruer eller anden fastgørelse, der i hvert tilfælde skal være dokumenteret og godkendt af Teknisk Udvalg.

Ved sikkerhedsprøvning må der under belastningen på 600 N (for døre 800 N) ikke forekomme svigt eller brud ved hængsler og deres befæstigelse eller i rammens hjørnesamlinger.