Dansk / English HjemLinksSitemap

9. Vinduer og døre af FRP

9.4 Prøvningsbestemmelser

9.4.2 Funktionsprøvning

For hvert produktsystem skal være gennemført en funktionsprøvning af et 1-fags oplukkeligt vindue i størrelsen 1,23 x 1,48 m.

Prøvningen skal være gennemført af et akkrediteret og notificeret laboratorium og skal omfatte følgende:


Lufttæthed i henhold til EN 1026.

Vandtæthed i henhold til EN 1027.

Vindbelastning i henhold til EN 12211.


  
Følgende krav til klassifikation skal være opfyldt:


Lufttæthed: Klasse 3 i henhold til EN 12207.

Vandtæthed: Klasse 8A i henhold til EN 12208.

Vindbelastning: Klasse 3 for belastning og Klasse C for udbøjning i henhold til EN 12210.