Dansk / English HjemLinksSitemap

9. Vinduer og døre af FRP

9.5 Arbejdsudførelsen:

9.5.1 Materialebearbejdning:

FRP materialet skal bearbejdes med maskiner og skærende værktøjer, der sikrer en præcis tildannelse ved savsnit og udfræsninger m.v.

Synlige flader, kanter og hjørner må ikke fremvise grater, utilsigtede mærker eller andre spor af værktøjer eller håndtering under fremstilling og oplagring.

Udadgående berøringsmulige hjørner på rammer må ikke fremstå så spidse og skarpe, at det kan være til skade eller gene ved betjening og rengøring.

Måltolerancer (ved 15º C)

Udvendig karmmål:  
± 2 mm ved nominelt mål < 2 m
± 3 mm ved nominelt mål > 2 m

Rammefalsmål:  
Karmfalsmål minus 2 x profilsystemets nominelle kammerluft ± 2 mm