Dansk / English HjemLinksSitemap

9. Vinduer og døre af FRP

9.5 Arbejdsudførelsen:

9.5.2 Konstruktiv udformning

Krav til den konstruktive udformning anses for opfyldt under forudsætning af, at produktsystemet har vist sig at opfylde de krav, der er stillet under pkt. 9.4.2 Funktionsprøvning.