Dansk / English HjemLinksSitemap

9. Vinduer og døre af FRP

9.6 Overfladebehandling

Afhængig af overfladens placering stilles følgende krav til udfaldet af den færdige overfladebehandling.

 

• For synlige flader ved lukket element: DLGU (dækket, lukket, glat og udfyldt flade).

• For synlige flader ved åbent element: DG (dækket og glat flade).

• For ikke synlige flader (mod mur): Ingen krav.

• Ved visuel inspektion af synlige flader ved lukket element skal overfladen fremstå jævn og ensartet.
 
Inspektionen foretages ved 3 m afstand og diffust dagslys.

Fejltyper som pinholes, løbere, fremmedlegemer, vulkaner/sugninger og rejste fibre registreres og vurderes som angivet i Bilag 8. 

Overfladebehandlingens tørre lagtykkelse skal som retningsgivende værdi være min 60 μm.
En mindre lagtykkelse er tilladt i noter, udfræsninger og lignende, der ikke er direkte vejreksponeret, men overflader disse steder skal altid være dækket.
    
Lagtykkelse måles i henhold til EN ISO 2360.
Vedhæftning skal klassificeres i henhold til ISO 2409.

Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem vinduesproducenten og malevareleverandøren om en garanti på overfladebehandlingen. Aftalen skal endvidere omfatte procedurer for prøveudtagning og kontrol af lagtykkelse og vedhæftning.
Disse procedurer skal angive prøveantal og –frekvens samt nærmere krav til lagtykkelse og vedhæftning.
Alle prøvningsresultater skal registreres og være til rådighed for certificeringsorganet.