Dansk / English HjemLinksSitemap

Bilag 2: Produktbeskrivelse (Eks. på datablad)

Virksomhedens navn: 

Elementfunktion og -betegnelse: 

Materiale: 

Modulmål M. b x h 
-    Mindste:
-    Største:
-    Største rammemål: 

Hjørnesamlinger, sammenholdt med:
-    Lim - fabrikat og type:
-    Svejsning - system:
-    Hjørneforbinder - fabrikat og type:

Tætningslister:
-    Fabrikat og type:
-    Fastholdelse:
-    Planlagt komprimering: 

Beslag:

 

An­tal

Pla­cering

Materiale- og over­flade­be­handling

Hængsler

 

 

 

Betjeningsgreb

 

 

 

Lukkepunkter

 

 

 

Lukkesystem

 

 

Ventilations­stilling

Børnesikring

Fast  ¨

Vilkårlig  ¨

Ja ¨ Nej ¨

Ruder:
-    Fabrikat og type:
-    Monteringssystem/-materialer: 

Grundbehandling: 
-    Metode og væsketype: 

Overfladebehandling: 
-    Metode og produktbetegnelse