Dansk / English HjemLinksSitemap

Bilag 13: Krav til kontrol og nøjagtighed af måleudstyr

Nøjagtigheden af det anvendte udstyr skal, uden at der kræves særlige måleusikkerhedsberegninger, være sporbar til en national eller international normal, for så vidt en sådan findes.

Såfremt certificeringsorganets kontrollant er i besiddelse af udstyr med kalibrerings­certifikat udstedt af et akkrediteret organ, kan det godtages, at virksomheden kontrollerer sit masterudstyr op mod kontrollantens udstyr. 

Følgende udstyr på fabrikken må udvise nedennævnte afvigelser fra et udstyr (en master) med kalibreringscertifikat:

 

Målebånd:     
1 m bånd, afvigelse 0,5 mm 
2 m bånd, afvigelse 0,7 mm
3 m bånd, afvigelse 0,9 mm
5 m bånd, afvigelse 1,3 mm 

 

Skydelære:         
0-150 mm, afvigelse 0,1 mm

 

90° vinkel:
Ved en længde på 500 mm, afvigelse 0,5 mm 

 

Gradmåler:
Afvigelse 1/4°

 

Termometer*)
0- 50°C, afvigelse 1°C
50-150°C, afvigelse 2°C
150-300°C, afvigelse 3°C 

 

Træfugtighedsmåler *):
0-15 fugt %, afvigelse ½ fugt %
15-28 fugt %, afvigelse 1 fugt %

 

Mobilt udstyr til måling af tykkelse af afhærdet overfladebehandling på metallisk underlag: 
0-25 mm, afvigelse 3 mm
25-200 mm, afvigelse 10 mm 

 

Mobilt udstyr til måling af tykkelse af afhærdet overfladebehandling på træunderlag: 
Resultatet af måling med kendt udstyr til dette formål er afhængigt af operatøren. Måling med sådant udstyr kan derfor kun regnes som vejledende, hvorfor dette udstyr ikke omfattes af krav til kalibrering.

*) Alternativt kan der anvendes et instrument med en godkendt korrektionstabel.