Dansk / English HjemLinksSitemap

Bilag 27: Oversigt over standarder

I det efterfølgende skema er oplyst, på hvilken side i de Tekniske Bestemmelser (TB) den pågældende standard er angivet, og det er oplyst, hvilke laboratorier, der er akkrediteret iht. EN 17025 og kan udføre den omhandlede prøvning. 

Bilag 27 kan hentes her (pdf)