Dansk / English HjemLinksSitemap

BIlag 26. Indvendige forsatsrammer

Indvendige forsatsrammer skal udføres i en god håndværksmæssig kvalitet og opfylde be-stemmelserne som anført under: Arbejdsudførelse, Kanter og Samlinger.

Malede overflader på træ skal være udført som dækket, lukket, glat og udfyldt (DLGU), og lagtykkelsens gennemsnitsværdi skal være større end 80 µm. Andre overflader skal mindst være af samme kvalitet som specificeret under de respektive materialeafsnit.

For at sikre en ensartet tætning skal der være et passende antal lukkeanordninger/vridere, og tætningslisterne skal være skåret i gehring.

Der skal være udarbejdet en monteringsvejledning, der indbefatter en beskrivelse af udluft-ningsforhold mellem forsatsrammer og eksisterende vinduer.