Dansk / English HjemLinksSitemap

Fra VSO til VinduesIndustrien - 2005

En af de forskelle, der havde eksisteret mellem FDV og VSO var, at FDV fra starten og frem til fusionen havde haft en garantiordning, der dækkede, hvis et medlem ikke kunne eller ville vedstĂĄ sig et økonomisk krav i forbindelse med en reklamation.

Nogle år efter fusionen ønskede en stor del af VSO’s medlemmer, at der blev genindført en garantiordning. Men inden VSO var klar med en sådan ordning, tilbød Byggeriets Arbejdsgivere (BYG), der organiserede hen ved ¾ af VSO’s medlemmer, at de uden ekstra gebyr kunne blive tilsluttet BYG’s garantiordning for tørmrer- og snedkervirksomheder.

Dansk Industri (DI) etablerede en lignende ordning for sine vinduesproducenter, og de af VSO’s medlemmer, der ikke var organiseret i hhv. BYG eller DI, stod nu tilbage uden garantiordning. Dette skabte et yderligere frafald blandt medlemmerne, og i 2003/2004 - hvor Hans Nielsen valgte at gå på efterløn og Gunnar Madsen blev folkepensionist - havde VSO blot 70 medlemsvirksomheder.

VSO’s bestyrelse besluttede sig derfor for en mere offensiv strategi og handlingsplan. Første skridt var etablering af et selvstændigt sekretariat uden tilknytning til Teknologisk Institut samt ansættelse af ingeniør Johny H. Jensen som direktør for VSO pr. 1. januar 2004.

Næste skridt blev taget i april 2005, da foreningen skiftede navn til VinduesIndustrien og fik nyt logo. Dermed blev den 28 år gamle forening opgraderet til en moderne organisation for en industri, der er kendt for produktion af vinduer og yderdøre af høj kvalitet.