Dansk / English HjemLinksSitemap

4.2 Pligter for certificeringsorganer

4.2.1 Generelt

Certificeringsorganer, der opfylder den til enhver tid gældende udgave af DS/EN ISO/IEC 17065, Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser, kan indgå en skriftlig aftale med VinduesIndustrien om certificering jf. den til enhver tid gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV. Evt. særlige certificeringsbestemmelser skal være godkendt af VinduesIndustrien.

Certificeringsorganer, som har indgået en aftale med vinduesindustrien om certificering, vil fremgå på hjemmesiden www.dvv.dk med navn, adresse og VAT- eller CVR registreringsnummer.