Dansk / English HjemLinksSitemap

4.2 Pligter for certificeringsorganer

4.2.2 Akkreditering

Certificeringsorganer skal være underlagt en overvågning af et akkrediteringsorgan.