Dansk / English HjemLinksSitemap

4.2 Pligter for certificeringsorganer

4.2.3 Certifikater

For erklæring af overensstemmelse med de Tekniske Bestemmelser for DVV skal certificeringsorganerne anvende DVV certifikatskabelonen som anvist, jf. bilag 18. For ruder, jf. anneks A, samt lamineret- og fingersamlet træ, afsnit 5.3.5 og 5.3.6, kan der anvendes egne certifikater.

Udstedte produktcertifikater for erklæring af overensstemmelse for fremstilling af vinduer, jf. bilag 18, fremstilling af ruder, jf, anneks A, og fremstilling af lamineret- og fingersamlet træ, jf. afsnit 5.3.5 og 5.3.6, skal af certificeringsorganerne indberettes til www.dvv.dk v/VinduesIndustrien, hvor certifikaterne vil blive synliggjort for offentligheden.

For at undgå at der benyttes enslydende certifikatnumre, skal talrækkerne som benyttes af de enkelte certificeringsorganer være aftalt med VinduesIndustrien.