Dansk / English HjemLinksSitemap

4.2 Pligter for certificeringsorganer

4.2.4 Implementering af reviderede Tekniske Bestemmelser

Passende overgangsperioder for implementering af reviderede udgaver eller revisioner meddeles certificeringsorganerne af VinduesIndustrien. Ved mindre korrektioner, som ikke får væsentlige økonomiske konsekvenser for de certificerede virksomheder, kan der udstedes rettelsesinstruktioner, som har en øjeblikkelig ikrafttrædelse. En historik over rettelsesinstruktionerne skal fremgå af bilag 28.